اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

دولت عافیت طلب و شورایی که انقلابی بود

درخواست حذف اطلاعات

در ابتدای تشکیل دولت موقت روابط دو نهاد اجرایی و مقننه کشور نسبتاً دوستانه و به دور از تنش های سیاسی بود. اما پتانسیل بروز اختلاف میان آن دو همواره موجود بود زیرا این دو نهاد علیرغم شباهت هایی که به یکدیگر داشتند، اختلاف های بنیادین در روش، دیدگاه و البته اعتقادهای سیاسی دارا بودند.